ΑΡΘΡΑ

Ο ιατρός δέχεται κατόπιν συνεννόησης στα ιατρεία του