ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ατομική_ψυχοθεραπεια

Η ατομική ψυχοθεραπεία στα παιδιά είναι η θεραπεία εκλογής για πολλές καταστάσεις που χρήζουν αντιμετώπισης. Μερικές από αυτές είναι η σχολική άρνηση, η νυχτερινή ενούρηση, η κατάθλιψη, τα προβλήματα συμπεριφοράς, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, οι τσακωμοί ανάμεσα στα αδέρφια, το bullying, η παραβατική συμπεριφορά, η διαταραχή ταυτότητας φύλου, τα τραύματα, η φτωχή κοινωνικοποίηση, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, το απόν κίνητρο και πολλά άλλα. Το άτομο εκπαιδεύεται στο να νοηματοδοτεί καταστάσεις της ζωής του, να έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματά του, να βελτιώνει τις σχέσεις του με τους άλλους, να αποκτά ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, να βελτιώνει την αυτοπεποίθησή του, να πραγματεύεται τραυματικές εμπειρίες και να γνωρίζει τον εαυτό του. Σε δύσκολες περιπτώσεις αν γίνει σωστά και έγκαιρα κρατά το παιδί στην πραγματικότητα προφυλάσσοντας το από μελλοντική ανάπτυξη ψυχωσικού επεισοδίου.


Ο ιατρός δέχεται κατόπιν συνεννόησης στα ιατρεία του