ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 

a6c9efe2-0309-4a4a-8ab4-667285f7b2db

Πέραν της σωστής διάγνωσης η οποία είναι απαραίτητη για να καταρτιστεί η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του περιστατικού, είναι αναγκαία και η παρακολούθησή του, ώστε να αντιμετωπιστούν νέα ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν στην πορεία, να υπάρχει εποπτεία στις παρεμβάσεις των μη –ιατρών θεραπευτών, να υποστηρίζονται οι γονείς και φυσικά να τηρείται ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να μη γίνεται άσκοπη σπατάλη πόρων και χρόνου σε περιττές θεραπείες ή θεραπείες που δε γίνονται σωστά.


Ο ιατρός δέχεται κατόπιν συνεννόησης στα ιατρεία του