ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

paidopsyxiatros

Η συμβουλευτική γονέων, όσο και να υποτιμάται από διάφορους μη ειδικούς του χώρου ή λίγα κέντρα αποτελεί απαραίτητο εξάρτημα της σωστής αντιμετώπισης των ζητημάτων παιδιών και εφήβων καθώς παιδί χωρίς ένα οικογενειακό σύστημα από πίσω είναι αδύνατο να νοηθεί. Οι γονείς αποκτούν δεξιότητες στο να αποκρυπτογραφούν τη συμπεριφορά του παιδιού τους, στο να επιλύουν συγκρούσεις, στο να βοηθούν ουσιαστικά το παιδί τους στις δυσκολίες του, στο να υποστηρίζονται οι ίδιοι, και να λαμβάνουν πρακτικές οδηγίες για ζητήματα σχετικά με την ανατροφή του παιδιού τους. Σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων συχνά η σωστή συμβουλευτική γονέων επιλύει το σύμπτωμα χωρίς άλλη παρέμβαση.  Είναι απαραίτητη στον αυτισμό, στη νοητική στέρηση, στις διαταραχές πρόσληψης τροφής, στη χρήση απαγορευμένων ουσιών, στα προβλήματα συμπεριφοράς ή στην παραβατικότητα, στη σχολική άρνηση, στην εξάρτηση από το διαδίκτυο κ.ά. που συχνά οι γονείς δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν.


Ο ιατρός δέχεται κατόπιν συνεννόησης στα ιατρεία του